Progetti UE

Ricerca di nuovi mercati esteri e sviluppo di quelli esistenti

JSC Baltic Synergy (Time Resistance) sta attuando un progetto volto ad aumentare la competitività dell'azienda. Il compito principale del progetto è lo sviluppo dei mercati esteri. Il progetto prevede la partecipazione a 9 fiere internazionali, che presenteranno il marchio Time Resistance, una collezione di borse in pelle e faranno conoscere l'azienda e i suoi prodotti. Ciò aumenterà la competitività dell'azienda sul mercato e contribuirà allo sviluppo del business.

UAB Baltic Synergy naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB BALTIC SYNERGY įgyvendina projektą, kurio tikslas - bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys - užsienio rinkų plėtra. Projekto metu numatoma 2019 - 2021 m. dalyvauti 9 tarptautinėse užsienio parodose, kuriose bus pristatomas "Time Resistance" prekių ženklas, šio prekių ženklo rankinių kolekcija, didinamas bendrovės ir jos produkcijos žinomumas. Tai leis sustiprinti bendrovės konkurencingumą rinkoje ir prisidės prie verslo plėtros.Projekto pradžia - 2019 m. vasaris, planuojama pabaiga - 2021 m. vasaris.Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0213 "UAB BALTIC SYNERGY naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra" dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 "Naujos galimybės LT". Il progetto prevede 45 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.