EU Projects

Search for New Foreign Markets and Development of Existing Markets

JSC Baltic Synergy (Time Resistance) is implementing a project aimed at increasing the company's competitiveness. The main task of the project is the development of foreign markets. The project includes participation in 9 international exhibitions, which will introduce the Time Resistance brand, a collection of leather handbags and raise awareness of the company and its products. This will enhance the company's competitiveness in the market and contribute to business development.

UAB Baltic Synergy naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB BALTIC SYNERGY įgyvendina projektą, kurio tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys – užsienio rinkų plėtra. Projekto metu numatoma 2019 - 2021 m. dalyvauti 9 tarptautinėse užsienio parodose, kuriose bus pristatomas „Time Resistance“ prekių ženklas, šio prekių ženklo rankinių kolekcija, didinamas bendrovės ir jos produkcijos žinomumas. Tai leis sustiprinti bendrovės konkurencingumą rinkoje ir prisidės prie verslo plėtros.Projekto pradžia – 2019 m. vasaris, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris.Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0213 „UAB BALTIC SYNERGY naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projektui skirtas 45 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.