ES projektai

Naujų užsienio rinkų paieška ir plėtra esamose rinkose

UAB "Baltic Synergy" ("Time Resistance") įgyvendina projektą, kuriuo siekiama padidinti įmonės konkurencingumą. Pagrindinis projekto uždavinys - plėtra užsienio rinkose. Projektas apima dalyvavimą 9 tarptautinėse parodose, kuriose bus pristatytas "Time Resistance" prekės ženklas, odinių rankinių kolekcija ir didinamas įmonės bei jos gaminių žinomumas. Tai padidins įmonės konkurencingumą rinkoje ir prisidės prie verslo plėtros.

UAB "Baltic Synergy" naujų užsienio rinkų paieška ir plėtra esamose rinkose

UAB "BALTIC SYNERGY" įgyvendina projektą, kurio tikslas - konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys - plėtra užsienio rinkose. Projekto metu numatoma 2019 - 2021 metais sudalyvauti 9 tarptautinėse užsienio parodose, kuriose bus pristatomas "Time Resistance" prekių ženklas, šio prekių ženklo rankinių kolekcija, didinamas įmonės ir jos produkcijos žinomumas. Tai leis sustiprinti įmonės konkurencingumą rinkoje ir prisidės prie verslo plėtros. Projekto pradžia - 2019 metų vasaris, o planuojama pabaiga - 2021 metų vasaris. Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0213 UAB "BALTIC SYNERGY" naujų užsienio rinkų paieška ir plėtra esamose rinkose" toliau finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 "Naujos galimybės LT". Projektui skirtas 45 tūkstančių eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.