Projets de l'UE

Recherche de nouveaux marchés étrangers et développement des marchés existants

JSC Baltic Synergy (Time Resistance) met en œuvre un projet visant à accroître la compétitivité de l'entreprise. La tâche principale du projet est le développement des marchés étrangers. Le projet comprend la participation à 9 expositions internationales, qui permettront de présenter la marque Time Resistance, une collection de sacs à main en cuir et de mieux faire connaître l'entreprise et ses produits. Cela renforcera la compétitivité de l'entreprise sur le marché et contribuera au développement de l'activité.

UAB Baltic Synergy naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

UAB BALTIC SYNERGY įgyvendina projektą, kurio tikslas - bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys - užsienio rinkų plėtra. Projekto metu numatoma 2019 - 2021 m. dalyvauti 9 tarptautinėse užsienio parodose, kuriose bus pristatomas "Time Resistance" prekių ženklas, šio prekių ženklo rankinių kolekcija, didinamas bendrovės ir jos produkcijos žinomumas. Tai leis sustiprinti bendrovės konkurencingumą rinkoje ir prisidės prie verslo plėtros.Projekto pradžia - 2019 m. vasaris, planuojama pabaiga - 2021 m. vasaris.Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0213 "UAB BALTIC SYNERGY naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra" dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 "Naujos galimybės LT". Projektui skirtas 45 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.